Πληροφορίες χάρτη χώρας

Δήλωση απορρήτου

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές σημειώσεις

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ενότητα „Σημείωση σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων“ της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή μετά τη συγκατάθεσή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο από τα συστήματα πληροφορικής μας. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή του ιστότοπου χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

2. φιλοξενία

Φιλοξενούμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με τον ακόλουθο πάροχο:

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται εξωτερικά. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του/των οικοδεσπότη/ων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μεταδεδομένα και επικοινωνίες, συμβάσεις πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, πρόσβαση σε ιστοσελίδες και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ενός ιστότοπου.

Η εξωτερική φιλοξενία πραγματοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση των συμβάσεων με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO). (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO) και προς το συμφέρον μιας ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από έναν επαγγελματία πάροχο. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO).
Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 (1)(α) GDPR και §25 (1) TTDSG, στο βαθμό που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο(οι) οικοδεσπότης(ες) μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσής του και για να ακολουθήσει τις οδηγίες μας σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τον(τους) ακόλουθο(-ους) οικοδεσπότη(-ες):

netcup GmbH
Daimlerstrasse 25
76185 Καρλσρούη
Γερμανία

Επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει, ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον DSGVO.

3. Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικά στοιχεία

Προστασία δεδομένων

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας.
Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τον υπεύθυνο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Εστιατόριο Μύθος
Σοφία Παπαδαμάκη
Nockwinkel 103
45277 Essen
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 201-5980 4177
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοια).

Περίοδος αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων.
Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά αποδεκτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου); στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή πραγματοποιείται αφού εκλείψουν οι λόγοι αυτοί.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO ή του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. α DSGVO, εάν γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 DSGVO. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 49 παρ. βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookies ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική σας συσκευή (π.χ. μέσω αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του § 25 παρ. 1 TTDSG.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, τα επεξεργαζόμαστε βάσει του άρθρου 1 του 6(1)(γ) ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO.
Πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομική βάση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις χώρες αυτές δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας των δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της ΕΕ.
Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα στις αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά.
Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται οι υπηρεσίες των ΗΠΑ (π.χ. η Μυστική Υπηρεσία) να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αρχειοθετούν μόνιμα τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επιτήρησης.
Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις- δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας διαφήμιση (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ. 6(1)(Ε) Ή (ΣΤ) GDPR ,ΈΧΕΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΣΑΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.;

ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΑΥΤΏΝ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΒΆΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ.

ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 DSGVO).

ΕΆΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ.
ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΎ ΝΌΜΟΥ ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.
Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για εμάς (προστασία δεδομένων):

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 211 38424 0
Φαξ: +49 211 38424 10
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης, στον εαυτό σας ή σε τρίτους σε κοινή, αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για το σκοπό αυτό και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για το σκοπό αυτό.
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο, για να το ελέγξετε αυτό. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν/είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του DSGVO, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων σας και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά – εκτός από την αποθήκευση – μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που στέλνετε σε εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από „http://“ σε „https://“ και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

4. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

EΤα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον ενδιαφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου της – για το σκοπό αυτό πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί από εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματός σας και σε επεξεργασία από εμάς με.
Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, εφόσον το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση σύμβασης ή είναι αναγκαία για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τον αποτελεσματικό χειρισμό των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO) ή με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO), εφόσον αυτή ήταν η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων να μην ισχύει πλέον (π.χ. μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός σας). Υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. Προσθήκες και εργαλεία

Γραμματοσειρές Google (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Google Fonts, οι οποίες παρέχονται από την Google, για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google είναι εγκατεστημένες τοπικά. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Διαδραστικός χάρτης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί έναν διαδραστικό χάρτη από τον Δρ DSGVO. Ο χάρτης λειτουργεί τοπικά.
Αυτή η λύση είναι φιλική προς την προστασία των δεδομένων. Κατά την πρόσβαση και τη χρήση της κάρτας, δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Επιπλέον, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για την ανάκτηση και τη λειτουργία του χάρτη, εκτός από τα τεχνικά απαραίτητα. Ο χάρτης δεν χρησιμοποιεί cookies.